POWER VINYASA YOGA

Power Vinyasa dinamičan je i fizički izazovan način vježbanja koji omogućuje kombiniranje različitih stilova joge što satove uvijek čini zanimljivima i drugačijima. To je sistem koji povezuje asane u prirodan i inteligentan ciklus s početkom, sredinom i krajem.Može se reći da je power Vinyasa pojednostavljeni i komercijalniji oblik ashtanga joge prilagođen široj populaciji. Na ovaj se stil vježbanja prelazi nakon što smo upoznali osnove joge poput daha, bandhi i osnovnih asana. Zato preporučamo da se krene sa ABC satovima te se nakon toga postupno prelazi na ovaj nešto intenzivniji stil.Kao i večina ostalih stilova joge, Power Vinyasa sadrži sve potrebne elemente za cijelovit joga sat kao što su Sun Salutation A i B ( pozdravi suncu), Standing Work i Standing balances ( stajače asane i stajači balansi), Forward bends ( pretkloni), Twists and sitting balances( twistevi i sjedeće asane), Arm balances ( balansi na rukama), Hip openers ( asane koje otvaraju kukove), Back bends ( pretkloni unatrag) i Inversions( inverzije).

Vinyasa Yoga
Ines Kavur

Također, kao i ABC class, sadži sve bitne elemente (bande, ujjayi i drishti) i pomaže jačanju krvožilnog sustava i cijeloga tijela. Svaki pokret ili svaka mala vinyasa, iniciran je dahom. Power vinyasa je odličan stil joge za upoznavanje asana, pravilno poravnanje određenih dijelova tijela u asanama, te kao što smo prije napomenuli jača cijelu mišičnu muskulaturu za prijelazak na Ashtanga stil. Svaki Vinyasa sat trebao bi imati strukturu i „temu“ , tj. trebala bi postojati neka smjernica u smislu koje će biti napredne asane koje trebamo pripremiti od početka, i na kojim asanama ćemo raditi. Bazira se više na prirodnoj, organskoj energiji i kretnji fluidnog tijela nego na muskulaturnom naporu. Uz grupnu energiju i intenzivan tempo, trenirajte svoje tijelo i um te nam se pridružite svim danima u popodnevnim satima prema rasporedu.

Ines Kavur
Instagram