ABC YOGA
26. srpnja 2015.
ASHTANGA YOGA

Ashtanga joga je dinamičan stil joge koji je početkom 20-tog stoljeća razvio veliki guru T. Krishnamacharya. Ashtanga doslovno znači osam krakova ili udova i odnosi se na Patanjalija i njegove Yoga Sutre.

Patanjalijev osmerokraki put sastoji se od:

  • Yama ( moralni kodeks)
  • Niyama (samoproučavanje)
  • Asana ( položaji)
  • Pranayama ( kontrola daha)
  • Pratyahara ( kontrola osjeta)
  • Dharana ( koncentracija)
  • Dhyana ( meditacija)
  • Samadhi ( kontemplacija)

Prva četiri kraka ( yama, niyama, asana i pranayama) smatraju se vanjskim vježbama čišćenja. One se mogu poboljšati, ispravljati i na njima se može intenzivno raditi. Asane su najbliže svim ljudima jer ih razumiju pa tako krenu prvo sa vježbanjem joga položaja a tek onda sa yamama, niyamama i pranayamom. Bitno je kroz neko vrijeme početi obračati pažnju i na ostale udove Ashtanga Yoge jer svi su krakovi tj. djelovi povezani u jednu cjelinu.

Važno je napomenuti da ćete kroz ove satove naučiti koristiti Bandhe ( vaše energetske lokote u tijelu), naučiti ćete zadržati fokus tzv. Drishti  i sve to povezati da Ujjayi dahom, dahom ratnika.

Razlikujemo Ashtanga Led class i Ashtanga Mysore class

Ashtanga Led class je vođeni sat joge. Učitelj vas detaljno vodi kroz vježbe i pokrete koji uvijek zadržavaju isti slijed, kako biste s vremenom potpuno uskladili disanje i pokret i naučili slijed asana napamet. Vježbajte ovaj stil sve dok ne zapamtite slijed asana i dok ih ne počnete izvoditi automatski. Tada preporučamo prelazak na Mysore class.

Ashtanga Mysore class karakterno je zahtijevniji stil joge od ostalih pa se preporučuje naprednijim vježbačima, ali i onima koji žele dodatni izazov.

Na Ashtanga Mysore satu svaki polaznik samostalno izvodi asane svojim tempom uz pomoć učitelja koji mu asistira kada i gdje je potrebno. Prednost ovog načina prakticiranja yoge je što Vi kao polaznik sami sebi određujete svoj ritam vježbanja i  usklađujete ga sa dahom neovisno od grupe.

**Ako ste se tek upoznali sa yogom, tada će za vas biti dovoljni pozdravi suncu koji se s vremenom nadograđuju dodatnim asanama.

Facebook
Facebook
Instagram