YOGA NIDRA

Yoga Nidra dolazi iz drevne tantričke vještine – Nyase. Nyasa znači „staviti“ ili „doticati“. Nyasa je dakle čin „doticanja“ određenih dijelova tijela ili „stavljanja“, odnosno usmjeravanja pažnje na njih u svrhu dostizanja viših stanja svijesti.

Yoga Nidra ili “yoga spavanja” je jedna od najpoznatijih tehnika pratyahare ili povlačenja pažnje od tijela i osjetila. Ona je duboko opuštajuća tehnika kao oblik svjesnog spavanja u kojem je prisutna i vanjska i unutarnja svjesnost za razliku od spavanja.

Yoga nidra razvija sposobnost vizualizacije čime se potiče aktivnost podsvjesnih i nesvjesnih dijelova uma. Predmet vizualizacije može odabrati učitelj koji provodi yoga nidru ili se radi individualno. Predmet vizualizacije može biti beskrajno različit što ovisi od mašte učitelja. Za svaku yoga nidru odabire se pažljivo i jasno samo jedan predmet vizualizacije. U yoga nidru može se uključiti i tiha, ugodna muzika koju treba pažljivo odabrati.

Važnu ulogu u joga nidri ima sankalpa ili odlučivanje koje pomaže pri otklanjanju negativnih obrazaca, smetnji ili mentalnih sukoba. Sankalpa se ostvaruje odabiranjem nekog još neostvarenog cilja u životu koji nam je važan za naš duhovni razvoj. Taj se cilj zamišlja kroz afirmaciju u sadašnjem vremenu. Nove auto-sugestivne impresije duboko se utisnu u podsvjest u slučaju da se želi osloboditi od neke loše navike. Sankalpa bi trebala biti jednostavna, jasna i trebala bi imati ritam pri ponavljanju. Pri njenom mentalnom izgovaranju treba biti apsolutno iskren, čist i predan. Preporučljivo je da se na jednoj sankalpi zadrži sve dok se ne ostvari.

Osim toga, kod osoba koje su patile od različitih fizičkih i mentalnih poremećaja, dokazan je velik broj izuzetnih slučajeva poboljšanja, a ponekad i potpuno ozdravljenje.

Nisu potrebni nikakvi posebni preduvjeti osim dobre volje i osmjeha.

MINDFULNESS MEDITACIJA

Na ovim satovima ćete kroz razne tjelesne pozicije (hodanje, stajanje, sjedenje, ležanje) učiti razvijati vještinu otvorene prisutnosti sa cijelokupnim životnim iskustvom, kakvim god se pokazuje u danom trenutku. Prakticirat ćete mindfulness kao vještinu svakodnevnog življenja, neodvojivu od vaše formalne prakse u studiju ili doma.

Učit ćete biti prijatelj sa dahom i sa tijelom upoznavajući ga kroz razne tjelesne senzacije, biti prijatelj sa umom promatrajući misaone procese i mentalna stanja i prepoznavati  emocije i gledati kako i gdje se manifestiraju. Uz Mindfulness meditaciju prakticirat ćete i Metta i Karuna meditacije (metta=bezuvjetna ljubav, karuna=suosjećanje) te na taj način hrabriti i snažiti srce i smekšavati um.

Da bi mogli pratiti sadržaje i dolaziti petkom potrebno je proći Uvodni Mindfulness sat koji se održava svake prve subote u mjesecu. Sve satove, uvodne i redovne petkom, vodi naša Tina (mindfulness/yin/yang yoga učiteljica), a prilozi su na bazi donacija.

UVODNI MINDFULNESS SAT

Da bi mogli pratiti sadržaje i dolaziti petkom na Mindfulness meditacije potrebno je proći Uvodni Mindfulness sat koji će se održavati subotom, jednom u mjesecu.

Sve satove, uvodne i redovne petkom, vodit će naša Tina (mindful yin/yang yoga učiteljica), a prilozi će biti na bazi donacija.

 

 ***Sve meditacije će biti na bazi donacija. Doniranje je dio naše prakse velikodušnosti i suosjećanja koje pomaže ne samo onima kojima smo dali već i nama samima. Iz tog razloga, prilikom davanja donacije najbitnije je voditi se osjećajem osobnog zadovoljstva sa time kada i koliko dajemo.

 

 

 

 

 

Facebook
Facebook
Instagram