Mindfulness savjetovanje

Mindfulness savjetovanje je individualni rad sa klijentom gdje je prilika da se, u ugodnom i sigurnom okruženju, istražuju obrasci ponašanja i prolazi kroz izazove s kojima se klijent susreće u svakodnevnom životu. Upoznaje ga se sa pojmom mindfulnessa te kako ga kultivirati i što bolje primijeniti u konkretnim životnim situacijama.
Mindfulness je jedna nježna i prijateljska pažnja koja je namjerno usmjerena na prepoznavanje svega što se događa u sadašnjem trenutku. To je opuštena svijest koja iz trenutka u trenutak, bez osude, prihvaća sve što vidi.
Kada naša pažnja koja percipira ima takve karakteristike prijateljstva i otvorenosti, kažemo da smo mindful….
Mindfulness ne znači “isprazniti” naš um i biti bez misli u nekim posebnim stanjima opuštenosti, već znači da se svjesno usmjeravamo na razvoj što veće otvorene prisutnosti sa onim sto se upravo sada događa. Iako opuštenost i relaksacija nisu ciljevi, oni neizbježno dolaze kao nusprodukt ne sukobljavanja sa realnosti.
Iako govorimo o prihvaćanju, mindfulness ne znači pasivnost i ne angažiranost…. Dapače, jasno viđenje i nestanak otpora daju nam puno više prostora u kojem možemo svjesnije odlučiti o tome kako dalje sa okolnostima u kojima se nalazimo. Daju nam mogućnost da umjesto automatskog reagiranja možemo izabrati “svježi” odgovor na svaku individualnu situaciju. Na taj način počinjemo živjeti autentičnije i opuštenije.
Ponekad smo potpuno nesvjesno uronjeni u misaoni sadržaj…. Kada se zadržavamo u prošlosti često se osjećamo deprimirano sa krivnjom i žaljenjem, a kada smo fokusirani na budućnost često bivamo anksiozni. Jako mali broj nas zna kako biti prisutni u sadašnjosti, a upravo je to ono što nas počinje buditi iz sna. Bivanjem u “sada” sve smo manje pod automatskom kontrolom naših misli i naših emocija. Anksioznosti i depresije se smanjuju, ruminacije i brige postaju sve rijeđe. Počinjemo osjećati veću prisutnost sa onim što je ispred nas, osjećati veći mir i opuštenost, povezanost i toleranciju.
Usvajanjem ovakvog pristupa životu uvelike se može utjecati na razinu svakodnevnog stresa, ruminacije i depresije, strahove, anksioznosti, ljutnje i frustracije, učinkovitost u organizaciji dnevnih obaveza, probleme sa spavanjem, interpersonalno funkcioniranje, nošenje sa kroničnom boli i mnoge druge….

Tina Benc

  • Radna terapeutkinja
  • Mindfulness i yoga učiteljica
  • Edukantica gestalt psihoterapije
Facebook
Facebook
Instagram